H Plus Ekonom

Společnost nabízející komplexní služby v oblasti správy daní za účasti předních profesionálů na našem trhu.

Koncepce naší Daňové Kanceláře

Naše DK se dlouhodobě orientuje na celkovou podporu klientů v této oblasti. Jsme si velice vědomi, že osobní přístup zejména v otázce správy dani je přesně to, co naší partneři potřebují. Věnujeme se zejména hájeni jejich zájmů, dlouhodobému dohledu nad jejich činností ve správě daní, předcházení možných problémů a hlavně řešení těch, kterým se již vyhnout nedá.

Našim hlavním cílem je se zaměřovat na profesionální zastoupení ať už z hlediska daňového poradenství, celkového účetnictví, ale zároveň daňové advokacie, která hlavně v poslední době nabývá na obrovském významu a bez vzájemného propojení těchto oblasti již dle našeho názoru není možně při vzniku problémů, uspět.

Naše DK úzce spolupracuje s nejlepšími odborníky na tato témata v ČR. Vidíme daňové subjekty jako důležitý kámen české ekonomiky, kde se bohužel naše názory od názorů většiny správních organu CR rozcházejí. Nechceme, aby daňové subjekty byly lovnou zvěří, pro naše klienty děláme vše proto, aby se mohli věnovat své obchodní činnosti a mohli rozvíjet své podnikatelské záměry i, bez zbytečného zájmu úřadů.

Naši strategičtí partneři

AK Lichnovský

AK Lichnovský – velice uznávaná, specializovaná advokátní kancelář v oblasti daňové advokacie

Exmoore_Investments

Exmoore Investments – cílem společnosti Exmoore Investments s.r.o. je nabízet svým klientům komplexní služby a to nejen v oblasti investiční. Ve spolupráci se svými obchodními partnery nabízí svým klientům možnost využítí široké škály služeb od administrativních, přes účetní a daňové, obchodní či realitní až po právní. Tento ucelený balík služeb činí z firmy Exmoore Investments s.r.o. na českém trhu ojedinělou investiční společnost s vysokou kvalitou poskytovaných služeb.

a mnoho dalších neméně důležitých zejména zahraničních partnerů, podílejících se nemalou měrou na klíčových aspektech naší kompletní činnosti.

Daňová problematika

Hledání řešení z hlediska hmotného obsahu správy daní, správné naformulování podnikatelského záměru a jeho následného začlenění do účetní podoby z hlediska obchodní logiky.

Specializované daňové právo

Řešení právní odpovědnosti z hlediska vzniku možných daňových sporů s úřady statní správy a jeho vhodného využití s odkazem na ustálenou judikaturu správních soudů nejen v ČR.

Účetní agenda

Obsahuje zaznamenávání informací o hospodářském pohybu podnikatelské osoby a to v peněžních jednotkách, evidenci dokladů, specifické informace o jejím finančním vývoji a je nedílnou součásti správy daní.